Italian Askari

BIC-C019 - Italian Artillery Askari kneeling 1896

BIC-C019 - Italian Artillery Askari kneeling 1896

1.25  (inc. VAT at 20%)

BIC-C020 - Italian Artillery kneeling 1896

BIC-C020 - Italian Artillery kneeling 1896

1.25  (inc. VAT at 20%)

BIC-C030 - Askari Artilleryman kneeling with ammo 1896

BIC-C030 - Askari Artilleryman kneeling with ammo 1896

1.25  (inc. VAT at 20%)

BIC-C042 - Italian Askari kneeling firing 1896

BIC-C042 - Italian Askari kneeling firing 1896

1.25  (inc. VAT at 20%)

BIC-C043 - Italian Askari kneeling loading 1896

BIC-C043 - Italian Askari kneeling loading 1896

1.25  (inc. VAT at 20%)

BIC-C044 - Italian Askari kneeling at the ready 1896

BIC-C044 - Italian Askari kneeling at the ready 1896

1.25  (inc. VAT at 20%)

BIC-C045 - Italian Askari standing at the ready 1896

BIC-C045 - Italian Askari standing at the ready 1896

1.25  (inc. VAT at 20%)

BIC-C107 - Italian Askari bugler 1896

BIC-C107 - Italian Askari bugler 1896

1.25  (inc. VAT at 20%)

BIC-C108 - Italian Askari standing firing 1896

BIC-C108 - Italian Askari standing firing 1896

1.25  (inc. VAT at 20%)

BIC-C109 - Italian Askari standing loading 1896

BIC-C109 - Italian Askari standing loading 1896

1.25  (inc. VAT at 20%)

BIC-C110 - Italian Askari marching 1896

BIC-C110 - Italian Askari marching 1896

1.25  (inc. VAT at 20%)

BIC-C111 - Italian Askari sitting wounded 1896

BIC-C111 - Italian Askari sitting wounded 1896

1.25  (inc. VAT at 20%)